Biuletyn Informacji Publicznej Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej z dnia 2 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1184) - Ustawy, rozporządzenia - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Ostatnia aktualizacja strony: 15.10.2019, 09:20

Ustawy, rozporządzenia

Poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej z dnia 2 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1184)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

 

z dnia 2 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1184)

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255) zarządza się, co następuje:

 

§ 1 Kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. wynosi 5217 zł.

 

§ 2 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

 

Metadane

Data publikacji : 28.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
dr Marcin Sala-Szczypiński, Danuta Rebeta
Osoba udostępniająca informację:
Damian Nogieć
©1999-2019 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL