Biuletyn Informacji Publicznej Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych z dnia 27 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1184) - Ustawy, rozporządzenia - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Ostatnia aktualizacja strony: 15.10.2019, 09:20

Ustawy, rozporządzenia

Piątek, 25 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych z dnia 27 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1184)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych

z dnia 27 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1184)

 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19, poz. 145, z 1989 r. Nr 33, poz. 175, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 75, poz. 853 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 545 i Nr 94, poz. 1037) zarządza się, co następuje:

§ 1 Strojem urzędowym radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych jest toga.

§ 2 Szczegółowy opis i wzór stroju urzędowego radców prawnych określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 3 Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 1997 r. w sprawie stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych (Monitor Polski Nr 68, poz. 667).

§ 4 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Załącznik 1. Szczegółowy opis stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych.

 

Toga jest suknią fałdzistą z lekkiego czarnego materiału wełnianego lub wełnopodobnego, sięgającą powyżej kostek około 25 cm od ziemi i ma u góry odcinany karczek szerokości 21 cm. Toga u dołu ma w obwodzie 2 m 70 cm do 2 m 78 cm i od karczka w dół ułożona jest w kontrafałdy po 3 na obydwu przodach togi i 7 na plecach. Środkowa kontrafałda na plecach togi ma fałdy po obu stronach, a pozostałe są wszywane do karczka w kierunku rękawów.

Kołnierz togi jest okrągły, płasko wyłożony, zapinany pod szyją na haftkę. Szerokość kołnierza wynosi z tyłu 16 cm, a z przodu 18 cm. Końce kołnierza są ścięte, tworząc wycięcie w formie kąta prostego. Toga zapinana jest na 5 guzików krytych.

Rękawy togi u góry ułożone są w 7 do 9 kontrafałd, tworzących bufy. Rękawy mają u dołu w obwodzie 75 cm i skrojone są w ten sposób, że po odwinięciu tworzą mankiet szerokości 10 cm, przymocowany z przodu do szwa rękawa. Wewnątrz rękawa przy przegubie ręki umieszczony jest zatrzask, na który można rękaw zapinać.

Przody togi po obu stronach wewnętrznych mają podszycie (listwy) z tego samego materiału co toga, szerokości 10 cm.

Przód togi, boki i karczek są szyte podwójną stebnówką szerokości 0,5 cm, a karczek togi podszyty jest czarną podszewką.

Przy kołnierzu togi wszyty jest żabot z ciemnoniebieskiego jedwabiu długości 21 cm, szerokości u dołu 28 cm, ułożony w 13 kontrafałd, z których środkowa, szerokości 2 cm, ma fałdy po obu stronach, a pozostałe biegną w kierunku rękawów. Żabot z prawej strony togi jest zapinany na guziczek.

Kołnierz i mankiety togi mają wypustkę z ciemnoniebieskiego aksamitu, której szerokość wynosi 0,5 cm.

 

Załącznik 2. Wzór togi.

infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

Metadane

Data publikacji : 25.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
dr Marcin Sala-Szczypiński, Danuta Rebeta
Osoba udostępniająca informację:
Damian Nogieć
©1999-2019 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL